Geeft terug

Wanneer u Producten online koopt of een dienst bij Ons bestelt, beschikt u over de onderstaande annuleringsrechten. Als u binnen de EU woont, heeft u recht op deze rechten op grond van de EU-richtlijn inzake consumentenrechten 83/2011.

U kunt uw contract desgewenst annuleren, op voorwaarde dat u uw recht niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het product of de producten heeft ontvangen, uitoefent.

Dit geldt voor het annuleren van hele bestellingen.

Terugbetaling

We zullen u (volgens de methode die is gebruikt om de oorspronkelijke transactie te betalen) de kosten van de Producten en de levering terugbetalen, binnen 14 dagen na ontvangst van de ongeopende/ongebruikte geretourneerde bestelling.

Proces

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, bent u verplicht de goederen in bezit te houden en er redelijkerwijs voor te zorgen totdat ze aan ons worden geretourneerd.

Het kan tot 14 dagen (meestal eerder) duren voordat de terugbetaling op uw bankrekening staat, maar we houden u in elke fase van ons proces op de hoogte. Als de goederen zijn gebruikt, geknoeid of beschadigd door de gebruiker, behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet geheel of gedeeltelijk terug te betalen. In dit geval moet u het vervoer van dergelijke goederen op eigen kosten naar u terugsturen. Als u ze niet binnen 90 dagen vanaf de datum waarop ze bij ons zijn afgeleverd ophaalt, beschouwen we ze als ongewenst en verwijderen we ze zonder restitutie aan u.

 

 

 

Hoe te annuleren?

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om uw contract te annuleren door een duidelijke verklaring aan onze klantenservice, met inbegrip van details over:

 • uw naam
 • geografisch adres
 • details van de bestelling die u wilt annuleren
 • uw telefoonnummer en/of
 • e-mailadres

U kunt ook, maar bent niet verplicht, ons op de hoogte te stellen van de annulering met behulp van deze informatie:

 • Ik/wij [*] deel/delen u hierbij mede dat ik/wij [*] mijn/onze [*] verkoopovereenkomst van de volgende goederen [*]/voor de levering van de volgende dienst [*] annuleer,
 • Besteld op [*]/ontvangen op [*],
 • Naam van de consument(en),
 • Adres van de consument(en),
 • Handtekening consument(en) (alleen indien schriftelijk)
 • Datum

[*] Schrappen wat niet past

Aan: Microbiome LTD , Ruses 16-75 , Riga , LV-1029 , Letland OFretourneert@shop.bioorg.eu

Terugbetaling van bezorgkosten

Er vindt geen restitutie van bezorgkosten plaats.

Terugbetaling van retourkosten

U dient de kosten van het retourneren van uw bestelling te dragen.